De Bouwstop: De civielrechtelijke poging een bouwwerk te voorkomen

Cliënt heeft als architect een voormalige school omgebouwd tot woonhuizen en aldaar zelf op het complex een woning bewoont. Ten behoeve van het in stand houden van de architectonische uitstraling heeft cliënte indertijd een Vereniging opgericht waarvan alle eigenaars lid zijn.  De bestemming staat aan- en opbouw toe en enige woningen zijn ook uitgebouwd. Cliënte […]