Aanbestedingsrecht: De opdracht wordt later gegund dan gepland: heeft de inschrijver recht op schadevergoeding?

Het komt vaak voor dat in aanbestedingsdocumenten streefdata worden vermeld. Dat geldt ook voor het moment van de gunning van de opdracht. Meestal worden zinnen gebruikt als: “de gunning van de opdracht volgt zo spoedig mogelijk”. Wat als de gunning van de opdracht weken of maanden op zich laat wachten? Kan een aanbestedende dienst wel […]