Advocaat Derk Wiersum doodgeschoten

Advocaten hebben een belangrijke functie in onze rechtstaat. Ze komen op voor uw vijand of tegenstander, maar vooral ook voor u. Een advocaat houdt zich daarbij aan waardes die alleen bestaan binnen onze eigen beroepsgroep, zoals integriteit, deskundigheid en vooral vertrouwelijkheid. Advocaten gebruiken bij hun werk hun ervaring en deskundigheid die is gevormd door hun persoonlijkheid. Advocaten zijn er dan ook in vele verschijningsvormen en het zijn van advocaat is hard werken, stressbestendig zijn, maar ook een voorrecht. Het maakt ons vak leuk.

 

Dit geldt zeker ook voor Derk Wiersum. In de media wordt hem toegedicht dat hij aimabel, gedreven en intelligent is, hetgeen goede eigenschappen zijn voor een mens, maar zeker ook voor een advocaat.

 

Vanmorgen bij het opstaan had hij niet kunnen bevroeden dat hij als advocaat door onverlaten gebruikt zou worden om de maatschappij en rechtstaat te ontwrichten die hij met zijn werkzaamheden en inzet juist stabiliteit en deugdzaamheid heeft willen bieden. De liquidatie van deze advocaat, van feitelijk elke advocaat waar ook ter wereld, is een ernstige aantasting van de primaire waardes van ons “mens zijn”. Iedereen heeft recht op een goede verdediging en een advocaat dient zonder enige last zijn werk te kunnen doen. De moordenaar van deze advocaat tast hiermee dan ook feitelijk zijn eigen kans op een eerlijk proces aan. En dat is heel erg schrijnend, maar vooral gewoon in alle opzichten dom, destructief en zinloos.

 

Het is een oprecht voorrecht om voor u advocaat te mogen zijn en voor uw belangen op te komen. De moord op onze vakbroeder Derk Wiersum is in alle opzichten fout. Derk was een advocaat naar ons hart en zijn liquidatie slaat een gat in “ons” vertrouwen dat de rechtstaat het belang van ons bestaan begrijpt. De moord is vermoedelijk bedoeld om te ontwrichten en te intimideren, maar dit zal hooguit het tegenovergestelde bereiken. Vooral laat deze laffe daad een jong gezin vaderloos, voor altijd.

En dat is vreselijk. Het is vreselijk erg voor onze maatschappij en rechtstaat, voor onze beroepsgroep, die zich veilig waant door de waardes die wij nastreven, maar met name voor alle de nabestaanden van deze advocaat. Wij voelen persoonlijk mee met de familie en vrienden die het van dichtbij moeten meemaken en condoleren met name hen, maar iedereen met het overlijden van een advocaat, Derk Wiersum.