Kwaku Afriyieh

Algemene Voorwaarden

De heer Kwaku Afriyieh is een zeer deskundige en betrokken advocaat.

Hij heeft in maart 2019 de overstap gemaakt van Alkmaar naar ons kantoor in Haarlem. Voordat hij de stap naar de advocatuur maakte, was hij als jurist / ondernemer de vaste adviseur en knowhow deskundige van diverse ondernemingen en overheden op het gebied van aanbestedingsrecht en civielrechtelijk bouwrecht.

 

Hij is als jurist verbonden geweest aan de gemeente Alkmaar, met als belangrijkste taak het begeleiden van inkoop en aanbestedingen. Ook behandelde hij alle bestuursrechtelijke en civielrechtelijke bouwrechtzaken.

De heer Afriyieh is dan ook specialist in het aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijk ordeningsrecht (bestuursrecht).

 

Specialisaties

  • Aanbestedingsrecht
  • Contractenrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Bouwrecht
  • Ruimtelijk ordeningsrecht
  • Bestuursrecht
  • Vastgoedrecht, waaronder huurrecht

 

 

Kwaku Afriyieh is te bereiken via het telefoonnummer 023 - 531 31 11 of per e-mail afriyieh@parmentieradvocaten.nl.